مراقبت و سلامت

همه ما باید احیای قلبی- ریوی ( CPR) را یاد بگیریم

استفاده از احیای قلبی- ریوی یا CPR برای فردی که دچار مشکل قلبی و تنفسی شده است تا زمان رسیدن خدمات اورژانس می تواند، جان او را نجات دهد.

احیای قلبی- ریوی موجب می شود که گردش خون در بدن تا هنگام رسیدن اورژانس، حفظ شود. احیای قلبی- ریوی می تواند شانس زنده ماندن مصدوم را دو یا حتی سه برابر کند.

ما در این مقاله با یک راهنمای تصویری گام به گام شما را در یادگیری احیای قلبی- ریوی کمک می کنیم.

 

مراحل احیای قلبی- ریوی

زمانی که فرد بالغی را مشاهده کردید که نمی تواند نفس بکشد و یا بریده بریده نفس می کشد و یا نمی تواند به سوالات شما پاسخ دهد و یا زمانی که شانه های او را تکان می دهید، هیچ عکس العملی ندارد، از احیای قلبی- ریوی  استفاده کنید.

در کودکان زمانی از CPR استفاده کنید که نمی توانند در حالت عادی نفس بکشند.

احیای قلبی- ریوی  شامل دو مرحله است:

مرحله آماده سازی و مرحله احیای قلبی- ریوی

 

مرحله آماده سازی

قبل از انجام احیای قلبی- ریوی روی یک بزرگسال گام های زیر را دنبال کنید:

گام اول: ابتدا با اورژانس تماس بگیرید.

ابتدا صحنه را از جهت عوامل خطر بررسی کنید، مثل ترافیک، آتش سوزی، ریزش سنگ و غیره. در گام بعدی خود فرد را بررسی کنید. شانه  آنها را تکان دهید و از آنها بپرسید که حالشان خوب است یا خیر.

اگر پاسخی نشنیدید، حتماَ با اورژانس تماس بگیرید. در صورت امکان از یک فرد دیگر بخواهید که به شما برای کمک رساندن کمک کند.

 

 گام دوم: فرد را به پشت خوابانده و راه تنفس او را باز کنید

فرد را با دقت به پشت بخوابانید و در کنار قفسه سینه اش زانو بزنید. سپس چانه مصدوم را کمی عقب بکشید.

دهان بیمار یا مصدوم را باز کنید و هر گونه انسداد مانند باقی مانده غذا و یا استفراغ را بررسی کنید.

در صورتی که عامل انسداد جسم خارجی است و قابلیت جابه جا شدن دارد، آن را از دهان بیمار خارج کنید، اگر این جسم خارجی در دهان گیر کرده و سفت است، به آن دست نزنید، چرا که دستکاری آن باعث می شود جسم خارجی بیشتر در مجرای تنفسی فرو برود.

 

گام سوم : نفس کشیدن بیمار را بررسی کنید

گوش خود را کنار دهان فرد قرار دهید و تا ده ثانیه گوش کنید. در صورتی که صدای نفس کشیدن را نمی شنوید و یا فقط صدای منقطعی را می شنوید، احیای قلبی- ریوی را شروع کنید.

 

اگر فرد بیهوش است اما هنوز نفس می کشید، CPR را انجام ندهید. فرد را از نظر آسیب نخاعی بررسی کند و در صورت نبودن ریسک آسیب های نخاعی، فرد را در حالت ریکاوری قرار دهید. تنفس فرد را همواره بررسی کنید و اگر تنفس فرد قطع شد، CPR را شروع کنید.

 

مراحل احیای قلبی- ریوی ( CPR)

برای انجام احیای قلبی- ریوی گام های زیر را دنبال کنید.

 

 گام چهارم: سی بار فقسه سینه مصدوم را بفشارید.

برای این کار دستهای خود را روی هم قرار داده و انگشتها را به هم قفل کنید. با پاشنه دست در حالی که آرنج هایتان صاف است، کمی پایین تر از مرکز قفسه سینه را محکم و با سرعت فشار دهید.

فشار شما باید تا 5 سانت قفسه سینه را پایین بیاورد. این کار را حداقل 100 بار در دقیقه انجام دهید. بعد از هر فشار بگذارید قفسه سینه به طور کامل به حالت اولیه خود باز گردد

 

گام پنجم: دو بار  تنفس مصنوعی انجام دهید.

پس از اطمینان از باز بودن دهان مصدوم، سر فرد را کمی به عقب برده و چانه را کمی بلند کنید. سپس با دستها بینی بیمار را ببنید. آنگاه دهان خود را به دهان بیمار محکم بچسبانید و با شدت هوا را وارد دهان بیمار کنید.( فوت کنید)

اگر در بار اول فقسه سینه فرد بلند نشد، سر بیمار را عقب تر بکشید. اگر باز هم سینه فرد با نفس دوم بلند نمی شود، ممکن است فرد دچار خفگی شده باشد.

 

گام ششم: تکرار مراحل 4  و 5

مراحل فشردن قفسه سینه و تنفس مصنوعی را آنقدر تکرار کنید که فرد شروع به نفس کشیدن کند. اگر با دستگاه، عمل CPR را انجام می دهید، احیای قلبی- ریوی را تا آماده شدن دستگاه به صورت دستی انجام دهید.

مراحل احیای قلبی - ریوی

 

 

احیای قلبی- ریوی برای کودکان و نوزادان

CPR برای کودکان و نوزادان مطابق با شکل زیر با مراحل CPR در بزرگسالان کمی متفاوت است.

 

انواع شردن قفسه سینه در احیای قلبی - ریوی
انواع فشردن قفسه سینه در احیای قلبی – ریوی

 

مراحل آماده سازی

برای انجام CPR در نوزادان و کودکان گام های زیر را دنبال کنید.

 

گام اول : با اورژانس تماس بگیرید.

نخست، اطراف قرار گیری نوزاد و کودک را از نظر عوامل خطر ساز بررسی کنید. در مرحله بعد، خود کودک یا نوزاد را بررسی کنید. برای کودکان، روی شانه آنها ضربه بزنید و بپرسید که حالشان خوب است؟ برای نوزادان، کافیست، کف پایشان را تکان دهید تا ببینید که عکس العملی انجام می دهند یا نه.

 

اگر با کودک تنها هستید و جوابی دریافت نمی کنید، تا دو دقیقه از آنها مراقبت کنید و با اورژانس تماس بگیرید.

در صورت امکان از یک رهگذر و یا فرد دیگری کمک بگیرید

 

 گام دوم: فرد را به پشت بخوابانید و راه های تنفسی او را باز کنید.

کودک و نوزاد را با دقت به پشت بخوابانید و کنار قفسه سینه آنها زانو بزنید. سپس چانه بیمار را کمی بلند کرده و سر را به سمت عقب ببرید.

دهان کودک و یا نوزاد را باز کنید و هر گونه انسداد را بررسی کنید. اگر جسم خارجی در داخل دهان و قابل در آوردن است، جسم را از دهان خارج کنید. در صورتی که جسم در دهان سفت شده، به آن فشار نیاورید، چرا که ممکن است بیشتر در مجاری تنفسی فرو برود.

 

گام سوم: تنفس کودک یا نوزاد را بررسی کنید.

گوش خود را در کنار دهان و بینی بیمار قرار دهید و تا 10 ثانیه به تنفس آنها گوش دهید، اگر صدای تنفسی نمی شنوید و یا تنفس منقطع است، CPR را شروع کنید.

توجه داشته باشید که الگوهای تنفس در کودک با بزرگسالان متفاوت است و می تواند نا منظم و دوره ای باشد.

اگر کودک یا نوزاد نفس نمی کشد، CPR را شروع کنید.

 

مراحل CPR

برای انجام CPR در کودک یا نوزاد مراحل زیررا دنبال کنید

 

گام چهارم: دو تنفس مصنوعی انجام دهید

اگر کودک یا نوزاد نفس نمی کشد، سر را به سمت عقب برده و چانه را به سمت بالا بکشید.

برای تنفس مصنوعی کودک، بینی او را گرفته و دهان خود را روی دهان کودک قرار داده و دو بار نفس خود را وارد کنید.

برای نوزاد، دهان خود را روی بینی نوزاد قرار داده و به مدت یک ثانیه هوا را وارد بینی نوزاد کنید تا زمانی که قفسه سینه بالا بیاید.

اگر با اینکار تنفس نوزاد یا کودک درست نشد، فشردن قفسه سینه را انجام دهید:

 

 گام پنجم: 30 بار قفسه سینه را فشار دهید.

برای اینکار، کنار کودک یا نوزاد زانو بزنید.

برای فشردن قفسه سینه کودک، تنها یک دست خود را در پایین تر از مرکز قفسه سینه قرار داده و به اندازه 3 سانتی متر فشار بیاورید. این کار را 100 بار در دقیقه انجام دهید.

برای فشردن قفسه سینه نوزاد فقط باید از دو یا سه انگشت استفاده کنید. انگشت های خود را درست زیر خط فرضی بین نوک سینه ها قرار دهید و سینه را به اندازه 3.8 سانتی متر و مستقیم به سمت پایین فشار دهید. این فشار ها باید نرم، یکنواخت اما تند و پرشی نباشد. این کار را 30 بار انجام دهید.

 گام ششم: مراحل 4 و 5 را تکرار کنید.

مراحل تنفس مصنوعی و فشردن قفسه سینه را تا جایی تکرار کنید که کودک یا نوزاد شروع به نفس کشیدن کند.

 

باید ها و باید های CPR

زمانی که یک بزرگسال به هیچ وجه نفس نمی کشد، از CPR استفاده کنید. برای کودک و نوزاد، هم زمانی که تنفس به صورت عادی انجام نمی شود، CPR را انجام دهید.

زمان انجام CPR، اطمینان حاصل کنید که خون غنی از اکسیژن به مغز برسد، زیرا بدون اکسیژن، فرد می تواند دچار آسیب دائمی مغزی شده و در کمتر از 8 دقیقه بمیرد.

 

افراد در شرایطی زیر که دجار قطع تنفس شده اند نیاز به احیای قلبی- ریوی دارند.

  • ایست  یا سکته قلبی
  • خفگی
  • تصادف جاده ای
  • غرق شدگی
  • خفگی
  • مسمومیت
  • مصرف بیش از حد دارو یا الکل
  • استنشاق دود
  • برق گرفتگی
  • سندرم مرگ ناگهانی نوزاد

 

به خاطر داشته باشید، زمانی CPR را انجام دهید که فرد به طور عادی نفس نکشیده و جریان خون طبیعی در بدن ندارد. برای همین مهم است که قبل از CPR، اطمینان حاصل کنید که شخص به تماس های کلامی و یا جسمی، هیچ پاسخی نمی دهد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا