آزمایش های تشخیصی

اصطلاحات اکوکاردیوگرافی | تفسیر اکو قلب

تفسیر نتایج اکوی قلب

اکوکاردیوگرافی یک روش آزمایشی مهم برای افرادی است که مشکوک به بیماری های قلبی عروقی همچون نارسایی قلبی، مشکلات دریچه قلب یا کاردیومیوپاتی هستند. این آزمایش می تواند به پزشک معالج شما در تشخیص زودهنگام بیماری کمک کند. اگر به دلیل علائمی مانند تنگی نفس یا سوفل قلبی (صدایی غیرمعمول در ضربان قلب) را تجربه می کنید ممکن است برای شما اکوی قلب تجویز شود. پزشک با تفسیر اصطلاحات اکوکاردیوگرافی بیماری را تشخیص می دهد.

تفسیر اکوکاردیوگرافی می‌تواند بسیار مفصل بیان شود و همه اصطلاحات مربوط به قلب را در بگیرد. در این مقاله به اختصار اشاره‌ای به پرتکرار‌ترین اصطلاحات اکوکاردیوگرافی قلبی خواهیم کرد.

اکوکاردیوگرافی چیست؟

اکوکاردیوگرافی (یا اکوی قلب) یک آزمایش بدون درد و نوعی سونوگرافی از قلب است.  قبل از تفسیر اکوکاردیوگرافی، بایستی چند اصطلاح را در این‌باره بدانیم:

 • امواج فراصوت امواجی هستند که فرکانس آن‌ها بیش‌تر از محدوده شنوایی انسان است (بیش‌تر از ۲۰ کیلوهرتز یا ۲۰ هزار هرتز).
 • برای تصویربرداری قلب، امواج فراصوتی در محدوده ۴-۷ مگاهرتز استفاده می‌شود.
 • برای عکس‌برداری درون‌ عضله‌ای به فرکانس بیش از ۳۰ مگاهرتز نیاز داریم.
 • این امواج در داخل «پروب‌های امواج فراصوت» و با کریستال‌های پیزو الکتریک که با استفاده از پالس‌های الکتریکی تحریک می‌شوند، ساخته می‌شوند.

خلاصه اصطلاحات اکوکاردیوگرافی

اصطلاح معنی توضیحات اضافی
LV بطن چپ بزرگترین حفره قلب که وظیفه پمپاژ خون غنی از اکسیژن به بقیه بدن را بر عهده دارد.
LA دهلیز چپ حفره ای که خون را از ریه ها به بطن چپ دریافت می کند.
RV بطن راست حفره ای که خون را از طریق دریچه تریکوسپید از دهلیز راست دریافت می کند و به ریه ها پمپاژ می کند.
RA دهلیز راست حفره ای که خون را از طریق وریدهای بزرگ بدن دریافت می کند و به بطن راست می فرستد.
EF کسر تخلیه درصدی از خونی که از بطن چپ با هر ضربان قلب خارج می شود. مقدار طبیعی EF بین 55 تا 65 درصد است.
LVSD اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ به این معنی است که بطن چپ به درستی پمپاژ نمی کند.
LVDD اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ به این معنی است که بطن چپ به درستی پر از خون نمی شود.
MR نارسایی دریچه میترال به این معنی است که دریچه میترال به درستی بسته نمی شود و مقداری خون به دهلیز چپ نشت می کند.
MS تنگی دریچه میترال به این معنی است که دریچه میترال به اندازه کافی باز نمی شود و جریان خون از دهلیز چپ به بطن چپ را محدود می کند.
AR نارسایی دریچه آئورت به این معنی است که دریچه آئورت به درستی بسته نمی شود و مقداری خون به بطن چپ نشت می کند.
AS تنگی دریچه آئورت به این معنی است که دریچه آئورت به اندازه کافی باز نمی شود و جریان خون از بطن چپ به آئورت را محدود می کند.
TR نارسایی دریچه تریکوسپید به این معنی است که دریچه تریکوسپید به درستی بسته نمی شود و مقداری خون به دهلیز راست نشت می کند.
TS تنگی دریچه تریکوسپید به این معنی است که دریچه تریکوسپید به اندازه کافی باز نمی شود و جریان خون از دهلیز راست به بطن راست را محدود می کند.
PAP فشار شریان ریوی فشار خون در شریان ریوی که خون را از بطن راست به ریه ها حمل می کند.
RWMA اختلال حرکت دیواره به ناهنجاری در حرکت دیواره قلب اشاره دارد که می تواند ناشی از سکته قبلی یا بیماری قلبی باشد.
LVH هیپرتروفی عضله بطن چپ به ضخیم شدن غیرطبیعی دیواره بطن چپ اشاره دارد.
CHF نارسایی قلبی احتقانی به ناتوانی قلب در پمپاژ خون کافی به بدن اشاره دارد.
CAD بیماری عروق کرونر به انسداد یا تنگی عروق کرونر که خون را به عضله قلب می رسانند، اشاره دارد.
MI حمله قلبی به مرگ ناگهانی بافت عضله قلب به دلیل انسداد جریان خون اشاره دارد.
HTN فشار خون بالا به فشار خون بالاتر از حد طبیعی در شریان ها اشاره دارد.
VHD بیماری دریچه قلب به نقص در عملکرد یکی یا چند دریچه قلب اشاره دارد.

 

دسته بندی ناهنجاری توضیحات
ناهنجاری های دریچه ای نارسایی دریچه میترال (MR) دریچه میترال به درستی بسته نمی شود و خون به دهلیز چپ نشت می کند.
تنگی دریچه میترال (MS) دریچه میترال به اندازه کافی باز نمی شود و جریان خون از دهلیز چپ به بطن چپ را محدود می کند.
نارسایی دریچه آئورت (AR) دریچه آئورت به درستی بسته نمی شود و خون به بطن چپ نشت می کند.
تنگی دریچه آئورت (AS) دریچه آئورت به اندازه کافی باز نمی شود و جریان خون از بطن چپ به آئورت را محدود می کند.
نارسایی دریچه تریکوسپید (TR) دریچه تریکوسپید به درستی بسته نمی شود و خون به دهلیز راست نشت می کند.
تنگی دریچه تریکوسپید (TS) دریچه تریکوسپید به اندازه کافی باز نمی شود و جریان خون از دهلیز راست به بطن راست را محدود می کند.
ناهنجاری های دیواره قلب هیپرتروفی عضله بطن چپ (LVH) ضخیم شدن غیرطبیعی دیواره بطن چپ.
اختلال حرکت دیواره (RWMA) ناهنجاری در حرکت دیواره قلب که می تواند ناشی از سکته قبلی یا بیماری قلبی باشد.
ناهنجاری های حفره های قلبی نقص دیواره بین دهلیزی (ASD) سوراخ در دیواره بین دهلیز چپ و راست.
نقص دیواره بین بطنی (VSD) سوراخ در دیواره بین بطن چپ و راست.
ناهنجاری های عملکردی قلب اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ (LVSD) بطن چپ به درستی پمپاژ نمی کند.
اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ (LVDD) بطن چپ به درستی پر از خون نمی شود.
نارسایی قلبی احتقانی (CHF) قلب به اندازه کافی خون را به بدن پمپاژ نمی کند.
 نام انواع اکوکاردیوگرافی در آزمایش اکو

سه حالت اصلی برای عکس‌برداری از قلب وجود دارد:

 • عکاسی دو بُعدی (۲D)
 • عکاسی M-Mode
 • عکاسی داپلر
روش توضیحات کاربرد نام انگلیسی
اکوکاردیوگرافی جنین برای بررسی قلب جنین در هفته ۱۸ تا ۲۲ بارداری تشخیص ناهنجاری های قلبی جنین Fetal Echocardiography
اکوکاردیوگرافی قفسه سینه متداول ترین روش اکو، بدون درد و بدون نیاز به جراحی تشخیص آناتومی غیرطبیعی و حرکت غیرمعمول قلب Transthoracic Echocardiography
اکوکاردیوگرافی استرس در حین تست استرس انجام می شود تشخیص بیماری های قلبی عروقی در حین ورزش Stress Echocardiography
اکوکاردیوگرافی داپلر تصاویر رنگی درک بهتر سرعت حرکت خون در رگ‌ها Doppler echocardiography
اکوکاردیوگرافی M-Mode تصاویر تک بُعدی برای اندازه گیری سنجش ابعاد و عملکرد قلب M-Mode Echocardiography
اکوکاردیوگرافی از طریق مری بررسی دقیق تر آئورت و سایر بخش های قلب زمانی که اکوکاردیوگرافی قفسه سینه کافی نیست Transesophageal Echocardiography (TEE)
اکوکاردیوگرافی سه بعدی تصاویر سه بعدی از قلب برای جزئیات بیشتر تشخیص بیماری های قلبی، جراحی دریچه قلب Three-Dimensional Echocardiography

تفسیر اکوکاردیوگرافی داپلر – Doppler echocardiography

در امواج فراصوت قلب، داپلر در سه حالت استفاده می‌شود:

 • داپلر موج مداوم (CW)
 • داپلر موج جهنده (PW)
 • نقشه‌برداری گردش رنگ (CFM)

داپلر موج مداوم (CW)

داپلر موج مداوم، داپلری بسیار حساس است.

این داپلر سرعت گردش خون را در تمام طول امواج فراصوت به‌طور کُلی اندازه می‌گیرد.

اما داپلر موج مداوم به‌دلیل این‌که سرعت جریان خون را در یک عمق خاص نمی‌سنجد، نمی‌تواند نتایج را در یک نقطه جمع‌آوری کند.

از این نوع داپلر برای تشخیص شدت تنگی مجرای دریچه قلب یا شدت برگشت خون با استفاده از ارزیابی شکل یا تراکم خروجی استفاده می‌شود.

داپلر موج جهنده یا پالس‌دار (PW)

این نوع داپلر برای اندازه‌گیری سرعت خون در یک نقطه خاص استفاده می‌شود.

از داپلر پالس‌دار در ارزیابی جریان خون در بطن چپ، انتقال‌های درون‌قلبی و تشخیص دقیق گردش خون در روزنه‌های دریچه‌ها به‌ کار می‌رود.

نقشه‌برداری گردش رنگ (CFM)

CFM با اضافه کردن الگوی رنگی به یک تصویر دو بُعدی، سرعت خون و جهت آن را اندازه می‌گیرد.

معمولاً جریان خونی که به سمت ترانسفورماتور می‌رود به رنگ قرمز، خونی که از آن دور می‌شود به رنگ آبی و جریان خون‌هایی که سرعت بیش‌تری دارند، با سایه‌های روشن‌تر مشخص می‌شوند.

عروق قلبی چه هستند

اصطلاحات اکوکاردیوگرافی مربوط به نتایج

در اکوی قلب معمولا سه عنصر مورد ارزیابی قرار می گیرند:

 • اندازه قلب

به علت بزرگ شدن حفره‌های قلب و یا ضخیم شدن غیرطبیعی دیواره‌های قلب ممکن است دریچه‌ها ضعیف شود و آسیب ببیند، فشار خون بالا رود و بیماری‌های دیگری بروز پیدا کند. پزشک می‌تواند از طریق اکوکاردیوگرافی این موارد را ارزیابی کند.

هرگونه اختلال در توالی عملکرد ماهیچه قلب، بی‌نظمی در ضربان قلب را به دنبال دارد. این اختلال ممکن است دلالت بر بیمار بودن ساختار قلب داشته باشد و موجب ایجاد عوارض جانبی قابل توجه قلبی عروقی شود. این عوارض، حتی ممکن است باعث سکته قلبی و مرگ شوند.

نقش اکوکاردیوگرافی، مدیریت بی‌نظمی ضربان قلب و تمرکز بر انقباض بی‌نظم رشته‌های عضلانی دهلیز و بطن چپ است. اکو می‌تواند بی‌نظمی در ضربان قلب را تشخیص دهد؛ در نتیجه می‌توان از آن برای پیش‌بینی انواع بیماری‌ها استفاده کرد.

 • قدرت پمپاژ

از طریق اکوکاردیوگرافی می‌توان قدرت پمپاژ قلب را اندازه‌گیری کرد. درصد خونی که از یک بطن پر با هر ضربان پمپاژ می‌شود یا حجم خون پمپاژ شده در یک دقیقه را می‌توان اندازه‌گیری کرد.

 • آسیب دیدگی عضلات قلب

در طول اکوکاردیوگرافی، پزشک می‌تواند تشخیص دهد که آیا همه قسمت‌های مختلف قلب به درستی کار می‌کنند یا خیر. ممکن است قسمتی از عضله قلب در اثر یک حمله قلبی آسیب دیده باشد.

انسداد رگ‌های قلبی توسط یک جسم، به احتمال ۱۵ الی ۳۰ درصد باعث سکته قلبی می‌شود. سکته‌های قلبی معمولاً بسیار سخت و شدید هستند و احتمال عود کردن و مرگ زیاد است.

اختلالات دیگر قلب مانند انقباض بى‌نظم رشته‌هاى عضلانى، خون لخته شده در بطن، اختلال دریچه‌های قلبی، تومورهای قلبی و نقص ساختار قلب نیز می‌توانند باعث سکته قلبی شوند.

اکوکاردیوگرافی (هم قفسه سینه و هم از راه مری) به طور وسیع در جمع‌آوری اطلاعات و تکنیک‌های جامع مربوط به این بیماری‌ها استفاده می‌شود.

اصطلاحات اکوی قلبی

بیشتر بیمارانی که تحت آزمایش اکو قرار می گیرند و نتایج آن را دریافت می کنند، این پرسش ها را مطرح می کنند:

نتایج اکوی من ارسال شده است، اما من همه اصطلاحات را درک نمی کنم. مانند اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ (LVSD) و کسر تخلیه (EF). اینها یعنی چه؟

خوب بگذارید چند اصطلاح رایج در اکوی قلب را با هم بررسی کنیم:

EF – کسری خروجی

مقدار خونی است که قلب شما با هر ضربان قلب پمپ می کند (یا خارج می کند) و یک روش مفید برای اندازه گیری LVSD است. این مقدار معمولا به صورت درصد در اصطلاهات اکوکاردیوگرافی قلب بیان می شود.

EF نرمال حدود 55-65 درصد است. توجه داشته باشید که EF نرمال 100 درصد نیست. اندازه گیری EF به پزشک شما کمک می کند تا بفهمد قلب  شما چگونه خون را پمپاژ می کند.

به طور کلی EF زیر 40 درصد به عنوان نشانه ای از پمپاژ قلب نا متناسب است. در مواردی که عملکرد قلب کاهش می یابد و EF زیر 40 درصد است، درمان هایی مانند دارو و ضربان ساز یا ICDs (دفیبریلاتورهای قلبی کاشتنی ) وجود دارد که می تواند به کنترل علائم شما کمک می کند.

LVEF – کسر خروجی بطن چپ

سنجش مقدار خون پمپ شده از بطن چپ قلب در هر انقباض است. افراد با LVEF از 50 تا 40 درصد، نارسایی خفیف قلب، افراد با LVEF از 40 تا 30 درصد نارسایی متوسط و افراد با LVEF کمتر از 30 درصد نارسایی شدید قلبی دارند.

RVEF – کسر خروجی بطن راست در اصطلاحات اکوکاردیوگرافی

سنجش مقدار خون پمپ شده از بطن راست به سمت ریه‌ها برای تامین اکسیژن است. بطن راست نیز دارای کسر تخلیه است. با این حال، RVEF به ندرت توسط پزشکان ذکر شده یا صحبت می شود.

LVSD | اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ در اکوی قلب

به طور کلی سیستولیک به قسمتی از ضربان قلب گفته می شود که در آن قلب منقبض شده تا بتواند با این فشار خون را به رگ ها پمپاژ کند. اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ (LVSD) به این معنی است که بطن چپ به خوبی کار نمی کند. در این حالت اکسیژن رسانی توسط خون کمتر از حد استاندارد انجام می شود.

LVSD می تواند منجر به بروز علائمی مثل تنگی نفس و تورم در کل، مچ پا و معده به دلیل تجمع مایعات شود. گاهی اوقات این عارضه نارسایی احتقانی قلب نیز نامیده می شود.

LVSD اغلب به دلیل انسداد عروق خون رسان به عضله قلب ایجاد می شود. مثل زمانی که فرد دچار حمله قلبی می شود. علل دیگر این عارضه ممکن است مربوط به فشار خون بالا و یا بیماری هایی باشد که روی عضله قلب تأثیر می گذارد (مانند کاردیومیوپاتی)، نشتی یا تنگ شدن دریچه های قلب.

LVDD | اختلال عملکرد دیاستولیک در اصطلاحات اکوکاردیوگرافی

نقطه مقابل سیستولیک، دیاستولیک است، جایی که قلب میان ضربان خود آرام و دوباره پر از خون می شود (ممکن است این اصطلاحات را هنگام خواندن فشار خون نیز دیده باشید). اگر بطن چپ به درستی شل نشود، نمی تواند خیلی خوب از خون پر شود. این به عنوان اختلال عملکرد دیاستولیک (LVDD) شناخته می شود و می تواند منجر به علائم مشابه LVSD شود.

MR – نارسایی دریچه میترال |MITRAL REGURGITATION

معمولا به وسیله علامت‌های مثبت نشان داده می‌شود.

خفیف: ++++

متوسط: +++

شدید: +

یا به وسیله کلمات Mild برای خفیف، Moderate برای متوسط و Severe برای شدید نشان داده می‌شود.

MS – تنگی دریچه میترال |Mitral Stenosis

MS تنگی دریچه میترال می‌باشد و به وسیله کلمات Mild برای خفیف، Moderate برای متوسط و Severe برای شدید نشان داده می‌شود.

RV در اکوی قلب چیست؟

RV در جواب آزمایش اکو به بطن راست اشاره دارد.

EF در اکوی قلب به چه معناست؟

به معناس کسر تخلیه خروجی خون در قلب است.

AR – نارسایی دریچه ائورت – Aortic Regurgitation

 در اصطلاحات اکوکاردیوگرافی معمولا به وسیله علامت‌های مثبت نشان داده می‌شود.

خفیف: ++++

متوسط: +++

شدید: +

یا به وسیله کلمات Mild برای خفیف، Moderate برای متوسط و Severe برای شدید نشان داده می‌شود.

AS – تنگی دریچه ائورت – Aortic Stenosis

به وسیله کلمات Mild برای خفیف، Moderate برای متوسط و Severe برای شدید نشان داده می‌شود.

TR – نارسایی دریچه تریکوسپید یا Tricuspid REGURGITATION

نارسایی دریچه تریکوسپید یا همان دریچه سه‌لختی است.

PAP‌ – pulmonary artery pressure

فشار شریان ریوی را نشان می‌دهد.

RWMA – اختلال حرکت دیواره‌ای

ممکن است ناشی از سکته قبلی یا ایسکمی قلبی باشد.

LVH – هیپرتروفی عضله بطن چپ

بزرگ شدن بیش از حد عضله بطن چپ به دلیل فشار خون بیش از حد.

CHF- نارسائى احتقانى قلب

نارسایی قلبی است که قلب به دلیل ناتوانی در پمپاژ درست خون، نمی‌تواند خون کافی را به قسمت‌های مختلف بدن برساند.

CAD- بیمارى شریان کرونر

بیماری‌های مربوط به عروق خونی و یا کرونری را شامل می شود.

Heart Attack – حمله قلبی

حمله قلبی زمانی رخ می‌دهد که خون غنی از اکسیژن به قلب نرسد. اکسیژن به عضلات قلب نمی‌رسد و آن قسمتی که اکسیژن دریافت نکرده است می‌میرد.

فشار خون بالا – High Blood Pressure

فشار خون بالا یک بیماری معمول است. زمانی که فشار جریان خون در رگ‌ها و شریان‌ها بیش از حد نرمال باشد بیماری فشار خون بالا بروز پیدا کرده است. فشار خون نیرویی است که به دلیل پمپاژ خون توسط قلب به دیواره رگ‌ها و شریان‌ها وارد می‌شود.

بیماری دریچه قلب – Heart Valve Disease

اگر یک یا چند دریچه قلب به خوبی کار نکند بیماری دریچه قلب بروز پیدا کرده است. ممکن است دریچه قلب به درستی بسته و باز نشود و یا مشکلات دیگری داشته باشد.

دریچه قلب – Heart Valve

بیماری های دریچه ای قلب
دریچه های قلب

قلب دارای چهار دریچه است: دریچه آئورت، دریچه سه‌لتی، دریچه میترال و دریچه ریوی. در  اصطلاحات اکوکاردیوگرافی  عملکرد هر کدام از این دریچه ها  ارزیابی می شود.

regurgitation در اکوی قلب  به چه معناست؟

این اصطلاح در جواب اکوی قلب به معنای نارسایی  است.

SDS در جواب اکو قلب

موقعیت شریان های بزرگ و جهت سپتوم بین بطنی را نشان می دهد.

اصطلاحات اکوکاردیوگرافی در نارسایی قلبی – Heart Failure

زمانی که قلب نتواند عملیات پمپاژ را به خوبی انجام دهد. به گونه‌ای که خون کافی به همه قسمت‌های بدن نرسد، نارسایی قلبی بروز پیدا کرده است.

نقص مادرزادی قلب – Congenital Heart Defects

قلب یک فرد ممکن است از بدو تولد ساختاری داشته باشد که کارکرد قلب را مختل کند. نقص مادرزادی قلب یکی از شایع ترین مشکلات مادرزادی است.

بیماری قلبی کرونری – Coronary Heart Disease

ممکن است ماده‌ای مومی و چربی شکل در رگ‌ها و عروق قلبی رسوب کند و باعث نرسیدن خون غنی از اکسیژن به قلب شود. به اختصار CHD نیز گفته می‌شود.

حفره قلبی – Holes in the Heart

حفره قلبی یک نمونه از نقص مادرزادی قلب است. قلب توسط دیواره‌های داخلی به چند قسمت تقسیم شده است. این تقسیم‌بندی باعث می‌شود خون غنی از اکسیژن با خون کم اکسیژن ترکیب نشود و جریان خون کنترل شود.

نقص دیواره دهلیزی – atrial septal defect – ASD

در اصطلاحات اکوکاردیوگرافی وجود حفره در دیواره بین دهلیزی یا همان حفره‌های بالای قلب نقص دیواره دهلیزی نامیده می‌شود.

نقص دیواره بطنی – ventricular septal defect – VSD

وجود حفره در دیواره بین بطنی یا همان حفره‌های پایینی قلب نقص دیواره بطنی نامیده می‌شود.

چند نکته درباره آزمایش اکوی قلب که باید بدانید

نکته مهمی که در عکس‌برداری فراصوت وجود دارد این است که بیش‌تر این امواج توسط بدن انسان جذب می‌شوند. این‌ها امواجی هستند در خطوط انتقال مابین بافت‌های مختلف باقی می‌مانند و در این بافت‌ها پخش می‌شوند.

علاوه‌ بر این‌ زمانی‌ که این امواج منتشر می‌شوند توسط ترانسفورماتور شناسایی شده و عملیات کشف اطلاعات آن‌ها شروع می‌شود.

پس از این مرحله ترانسفورماتور تصاویر مشخصی را نمایش می‌دهد. هرچه فرکانس امواج فراصوتی بیش‌تر شود، نفوذ آن‌ها در بافت‌های بدن کاهش می‌یابد و رزولوشن تصاویر افزایش می‌یابد

 • اکوکاردیوگرافی می‌تواند برای تشخیص ناهنجاری‌های قلب، تعیین شدت بیماری قلب و در نتیجه درمان آن به‌ کار برود.
 • از طریق اکوکاردیوگرافی می‌توان بیماری‌های مربوط به دریچه‌های قلب، ماهیچه و غشاء خارجی قلب را پیدا کرد.
 • اکوکاردیوگرافی حقایق بسیار دقیقی از ساختار قلب، از جمله اندازه و شکل دریچه‌های آن بازگو می‌کند.
 • ادغام علوم پزشکی و امواج فراصوت، به متخصص اجازه می‌دهند تا تشخیص بیماری یا ناهنجاری قلب راحت‌ و بی‌خطر باشد.
 • اندازه دهلیز و بطن قلب یک شرط مهم در ارزیابی نوع بیماری قلبی در اکوکاردیوگرافی است.
 • در مقایسه با دیگر تکنیک‌های عکس‌برداری، اکوکاردیوگرافی سریع‌تر انجام می‌شود، برای بیمار مشکل و اضطراب کم‌تری به‌وجود می‌آورد و هزینه آن نیز نسبتاً ارزان است.

خلاصه

تفسیر اکوی قلب اطلاعات حیاتی درباره عملکرد و ساختار قلب فراهم می‌کند. اندازه‌گیری‌هایی مانند اندازه اجزای قلب و قدرت انقباضی عضله قلبدر اکوی قلب مورد بررسی قرار می‌گیرند. جواب اکوی قلب می‌توانند مشکلاتی مانند اختلال در دریچه های قلبی، تورم در دیواره‌های قلب یا نواحی مختلف قلب را نشان دهند. این اطلاعات می‌توانند در تشخیص بیماری‌های قلبی مفید باشند و به پزشک در تدوین طرح درمانی کمک می‌کنند. تفسیر اصطلاحات اکوکاردیوگرافی باید با دقت و توسط متخصص قلب و عروق انجام شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

42 دیدگاه

  1. سلام بر شما محمد عزیز
   حتی MVP شدید گاهی بدون علامت است. نکته مهم میزان نارسایی ناشی از افتادگی دریچه و اندازه قلب و عملکرد ان است.

  1. سلام، بر شما
   ارتباط نابه جا بین حفرات قلب، اگر کوچک باشد با رشد کودک محتمل است برطرف شود. ویزیت و اکوی منظم زیر نظر پزشک قلب اطفال داشته باشند.

   1. با سلام من دو بار ptmc انجام داده ام و در آخرین اکو سایز دریچه میترال ۱۳ میلی متر و گرادیان ۱۰ و فشار ریه ۳۵ داشتم . برای تعویض دریچه یا ptmc مجدد میشه تا یک سال صبر کرد ؟ خطری نداره؟

    1. باسلام.
     برای تصمیم گیری در مورد اقدام یا تعویق بایدهای بررسی بیشتر اکوی تخصصی و در صورت لزوم اکوی استرس و یا مری انجام شود.

  1. با سلام
   به معنی تنگی شدید دریچه پولمونر یا دریچه شریان ریوی است. که به دو روش بسته و عمل باز قابل درمان است. فرمهای مادرزادی بیشتر به روش عمل بسته قابل درمان است.

 1. با سلام فرزندی دارم ۶ ماه که چند وقت پیش توسط متخصص اطفال صدای اظافه قلب شنیده شد اکو گرفته شد و نارسایی خفیف آئورت داردو مادرزادی هست.در اکو mildAI نوشته شده.بسیار نگران هستم زندگی برایم بی معنی شده .استرس وجودمو گرفته .هیچ علائمی نداره فرزندم .ممکن بزرگتر بشه نارسایی بیشتر بشه .ممکنه خودبه خود خوب بشه توروخدا راهنماییم کنید و من مادر رو از دلنگرانی نجات بدید??

  1. با سلام، به معنای خفیف است و به کندی پیشرفت می‌کند. بیماریهای دریچه ای بی علامت اند. بنابراین با زندگی معمولی تداخلی ندارد. ٣ تا ۵ سال بعد اکو شود.

  1. OMS2 به یکی از شاخه‌های عروق قلبی اشاره دارد. اگر در گزارش CT انژیو اشاره‌ای به OMS2 rudimentary شده است، ممکن است به معنی وجود یک شاخه کوچکتر از این عروق باشد. تفسیر این موضوع با وضعیت قلب و عروق شما بستگی دارد. و پزشک معالجتان با توجه به سابقه پزشکی شما آن را به صورت صحیح تفسیر خواهد کرد.

 2. با سلام من از حدود25 سال پیش پرولاپس میترال داشته وپرانول مصرف میکنم. از 2 سال پیش به علت فشارخون والسارتان 80 واملودیپین هم اضافه شده. اکو هایم همیشه غیرازمیترال نرمال بود. ولی در اکوی اینبار دریچه سه لختی راهم TR نوشتند. آیا بیماری جدیدی اضافه شده؟ با تشکر

  1. با سلام.
   به معنای بازگشت ناچیز خون به داخل بطن است.
   درباره علت و تشخیص دقیق بیماری، پزشک معالجتان باید با توجه به سابقه بیماری شما آن را تفسیر کند. در برخی موارد این بازگشت ناچیز، جدی نیست و علائم خاصی هم ندارد. اما دربرخی موارد دیگر خیر.

 3. سلام وقت بخیر،
  لطفا تشخیص و پلن توضیح داده شده برای اکوی زیر را شرح دهید
  خیلی ممنونم

  DX: aneurysmal IAS with ASD2 with positive contrast study.

  Plan: Cath and ASD closure by device.

  1. با سلام.تفسیر نتایج اکو معمولا بر عهده پزشک معالج است. با این حال این نتیجه آزمایش اکوی قلب نشان می دهد که بیمار دارای دو نقص مادرزادی قلبی است:

   آنوریسم دهلیزی بین بطنی (IAS): این یک کیسه یا برآمدگی در دیواره دهلیزی بین بطنی است.
   نقص مادرزادی دهلیزی بطنی (ASD): این یک سوراخ در دیواره بین دهلیز و بطن است.
   این نتیجه نشان می دهد که پزشک توصیه می کند بیمار تحت عمل جراحی قلب قرار گیرد تا ASD با یک دستگاه بسته شود.

   در این عمل، یک لوله کوچک (کاتتر) از طریق شریان یا ورید وارد قلب می شود. سپس، دستگاه ASD را به محل خود در دیواره بین دهلیز و بطن قرار می دهد.

   عمل جراحی ASD معمولاً یک روش ایمن و موثر است. این عمل می تواند به بهبود عملکرد قلب و کاهش خطر ابتلا به عوارض قلبی در آینده کمک کند.

   1. خیلی ممنونم بابت پاسخ. به نظرتون بدون عمل باز و فقط با آنژیو (و قطعه بستن سوراخ) میشه مشکل رو رفع کرد؟ با این آنژیو هر دو مشکل رفع میشه؟ یا مرحله دیگه هم نیاز هست؟ تشکر

    1. معمولا جراح روش های کم تهاجمی را انتخاب می کند. انتخاب روش درمانی کاملا به وضعیت بیمار شما بستگی دارد و پزشک معالج تصمیم را می گیرد.

 4. سلام خسته نباشین میشه در مورد اینکه اکو چطور کار میکنه توضیح کوتاهی بدین؟ یعنی وقتی در قلب سوراخ وجود داشته باشه مثلا سوراخ بین دهلیز به صورت چشمی و در تصویر مانیتور مشخص هست و دکتر میبینه؟ یا از روی صدا و اندازه گیری موج های ایجاد شده احتمال میدن که سوراخ وجود داشته باشه؟ یعنی امکانش هست یک دکتر به اشتباه تشخیص سوراخ بده و یا دکتر دیگری سوراخ قلب رو نتونه تشخیص بده و بگه سالمه؟ و مطمئن ترین روش که به صورت قطعی و دقیق بشه از وجود یا عدم وجود سوراخ قلب مطمئن شد چی هست؟ باتشکر

  1. با سلام.
   اکوکاردیوگرافی از امواج صوتی با فرکانس بالا برای ایجاد تصاویر از قلب استفاده می‌کند ( مشابه سونوگرافی است)

   در مورد تشخیص سوراخ قلب در اکوکاردیوگرافی، سوراخ بین دهلیزی به صورت چشمی و در تصویر مانیتور قابل مشاهده است. در برخی موارد، ممکن است از طریق صدا و اندازه گیری موج های ایجاد شده توسط جریان خون، وجود سوراخ قلب تشخیص داده شود.
   احتمال تشخیص اشتباه سوراخ قلب توسط پزشک کم است، اما وجود دارد. در برخی موارد هم ممکن است سوراخ قلب بسیار کوچک باشد و در اکوکاردیوگرافی تشخیص داده نشود.
   مطمئن ترین روش تشخیصی سوراخ قلبی اکوکنتراست (از ماده حاجب برای افزایش دقت تشخیص سوراخ قلب استفاده می‌کند) و کاتتریزاسیون قلب (در آن یک لوله نازک از طریق رگ به قلب وارد می‌شود) است

  1. با سلام
   نارسایی خفیف دریچه آئورت
   و کاهش اندازه حفره بطن چپ که البته دلایلی مختلفی برای این مسئله می تواند وجود داشته باشد. پزشک معالج با توجه به علائم بالینی بهتر می تواند ان را تشخیص دهد

  1. با سلام.
   اندازه و عملکرد سیستولیک بطن چپ طبیعی است.
   نارسایی خفیف دریچه میترال (MR) وجود دارد.
   توصیه می شود معاینه اکوکاردیوگرافی در آینده تکرار شود (MFU).

  1. با سلام. بسته به کل گزارش معانی مختلفی دارد، ممکن است به موارد دیگر یا ناهنجاریهای دیگر اشاره کند. باید گزارش کامل را ارائه دهید تا بیشتر بررسی شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا