عوارض آریتمی

آریتمی ضربان قلب نامنظم را توصیف می کند – ممکن است قلب خیلی سریع، خیلی آهسته یا به طور نامنظم شود. آریتمی هنگامی اتفاق می افتد که سیگنال های الکتریکی منتقل شونده به قلب که ضربان قلب را هماهنگ می کنند به درستی کار نمی کنند. به عنوان مثال، برخی از افراد ضربان قلب نامنظم … ادامه خواندن عوارض آریتمی